Obiady

Opłaty za obiady należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca na konto w PKO BP:

40 1020 5226 0000 6102 0416 6138

Przy wpłacie na konto bankowe należy obowiązkowo podać:

Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonujemy wpłaty.

Odliczenie nieobecności dziecka na obiedzie możliwe jest tylko po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do godz. 9.00 pod numerem telefonu : 71/ 798 68 67, wew. 100 lub 150 – budynek A oraz wew. 151 – budynek B.