DESTINATION IMAGINATION

Nasza szkoła bierze udział w „najbardziej kreatywnym programie edukacyjnym” Destination Imagination. Drużyna z SP 80 o wdzięcznej nazwie „Niszczyciele Przeciętności” spotyka się raz w tygodniu po to, by rozwijać swoją kreatywność ćwicząc się w podejmowaniu wyzwań „Na już!” oraz przygotowując swoje rozwiązanie na Wyzwanie Drużynowe.

maxresdefault wp_20160402_09_23_25_pro wp_20160402_11_14_15_pro

 

O PROGRAMIE

 

Program Destination Imagination tworzą zespoły dzieci lub młodzieży, liczące od 4 do 7 osób, wraz z Trenerami. Drużyny powstają w przedszkolach, szkołach, ośrodkach edukacji, domach kultury, bibliotekach i wielu innych miejscach, gdzie odbywają się różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne.

Drużyny w ciągu roku szkolnego rozwijają swoją kreatywność, ćwiczą umiejętność pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów w praktyce wykorzystując nowatorskie metody i techniki myślenia twórczego. Zdobytą wiedzę i umiejętności sprawdzają w nauce szkolnej, a stworzone przez siebie rozwiązania prezentują podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności. Zwycięskie drużyny reprezentują Polskę podczas Światowej Olimpiady Kreatywności w Stanach Zjednoczonych.

 

Drużyny w ciągu roku szkolnego przechodzą przez proces twórczy „From imagination to innovation – od wyobraźni do innowacji”. Uczą się zarządzania projektami i efektywnej pracy zespołowej.

„Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności. Celem kształcenia nie jest jedynie zapamiętywanie informacji i zdobywanie wiedzy. Jest nim nauka pracy w zespole, nauka „uczenia się” i zasady DI: współpraca, myślenie krytyczne i twórcze rozwiązywanie problemów”.
(D.R. WIDDER, Uniwersytet Filadelfia)